ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМКОРИСНИ ЛИНКОВИ
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
Годишен Извештај 2015 г   
Годишен Извештај 2016 г   Годишен Извештај 2017 г   Годишен Извештај 2018 г   


ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us