ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМКОРИСНИ ЛИНКОВИ
ГОДИШНА ПРОГРАМА
Годишна програма за работа 2020 г   


Годишна програма за работа 2016 г   

Прилог 1        

Прилог 2         

 

 

Годишна програма за работа 2017 г   

Прилог 1        

Прилог 2         

 

 

Годишна програма за работа 2018 г   

Прилог 1        

Прилог 2          

 

Годишна програма за работа 2019 г   


ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us