ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМКОРИСНИ ЛИНКОВИ
КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ

 

Квартални извештаи 2019

 

Квартални извештаи 2018

Квартални извештаи 2017.zıp

Квартални извештаи 2016.zip

 

ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us