ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМКОРИСНИ ЛИНКОВИ
Одделение за нормативно правни и општи работиDimitar
Димитар Гаќев

Советник за управно правни работи

Тел: 023226-183 лок. 113

dimitar.gakev@digu.gov.mk

Наташа
Наташа Гребенарова Теофиловска

Советник за управно правни работи

Тел: 023226-183 лок. 114

natasha.grebenarova@digu.gov.mk

Тања
Тања Ангелкова

Помлад соработник

Тел: 023226-183 лок. 105

tanјa.angelkova@digu.gov.mk

Vlado
Владо Карапетров

Самостоен референт

Тел: 023226-183 лок. 105

Velimir
Велимир Паноски

Помлад референт

Тел: 023226-183ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us