ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМКОРИСНИ ЛИНКОВИ
Одделение за финансиски прашањаНаташа
Наташа Николовска

Помлад соработник

Тел: 023226-183 лок. 104

natasha.nikoloska@digu.gov.mk

Емре
Емре Агаи

Помлад соработник

Тел: 023226-183 лок. 111

emre.agai@digu.gov.mk

Изаир
Изаир Халили

Помлад соработник

Тел: 023226-183 лок. 111

izair.halili@digu.gov.mk

Velimir
Ирина Тодевска

Самостоен референт

Тел: 023226-183 лок. 103

irina.todevska@digu.gov.mkПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us