ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМКОРИСНИ ЛИНКОВИ
ЛИНКОВИ 

 

Влада на Република Северна Македонија – http://www.vlada.mk

Собрание на Република Северна Македонија - http://www.sobranie.mk

Министерство за транспорт и врски – http://www.mtc.gov.mk

Министерство за култура –http://www.kultura.gov.mk

Инспекциски Совет – http://www.is.gov.mk

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони –http://www.dtirz.com

Управата за заштита на културното наследство - http://uzkn.gov.mk

 

Единиците на локалната самоуправа:


Ред. бр Општина Веб сајт Овластен Градежен Инспектор
1 Аеродром www.aerodrom.gov.mk Борис Огњановски 
2 Арачиново www.aracinovo.gov.mk Нема овластен градежен инспектор
3 Берово www.berovo.gov.mk  Елена Качулачка
4 Битола www.bitola.gov.mk  Марјанчо Јовановски
5 Богданци www.bogdanci.gov.mk  Трајко Гогов  
6 Боговиње www.komunabogovine.gov.mk  Фети Абази
7 Босилово www.opstinabosilovo.gov.mk  Нема овластен градежен инспектор
8 Брвеница www.brvenica.gov.mk  Ѓорѓи Божиноски
9 Бутел www.opstinabutel.gov.mk  Борче Велков
10 Валандово www.valandovo.gov.mk  Владимир Павловски
11 Василево www.opstinavasilevo.gov.mk  НЕМА, мос СО Ново Село
12 Вевчани www.vevcani.gov.mk  Наталија Калајџиеска-Лазарова
13 Велес www.veles.gov.mk  Гроздан Стојковски Томислав Босилков
14 Виница www.opstinavinica.gov.mk  Славјанка Јаневска
15 Врапчиште    Аднан Зибери Реџеп Фетаи
16 Гази Баба www.gazibaba.gov.mk  Нема овластен градежен инспектор
17 Гевгелија www.gevgelija.gov.mk  Лидија Картова
18 Ѓорче Петров www.opstinagpetrov.gov.mk  Златко Бојаџиев
19 Гостивар www.gostivari.gov.mk  Ваљон Реџепи
20 Град Скопје www.skopje.gov.mk  
21 Градско www.gradsko.gov.mk  Нема овластен градежен инспектор
22 Дебар www.dibra.gov.mk  Хана Ализоти
23 Дебарца www.debarca.gov.mk  Нема овластен градежен инспектор
24 Делчево www.delcevo.gov.mk  Лилјана Арнаутовска
25 Демир Капија www.demirkapija.gov.mk  НЕМА мос со Кавадарци
26 Демир Хисар www.demirhisar.gov.mk  Цуцуловска Сузана
27 Дојран www.opstinadojran.gov.mk  Корнелија Дуганова
28 Долнени www.opstinadolneni.gov.mk  Нема овластен градежен инспектор
29 Желино www.zhelina.gov.mk  Жарко Бојаџиевски
30 Зелениково    Нема овластен градежен инспектор
31 Зрновци www.zrnovci.gov.mk  Владимир Анастасов
32 Илинден www.ilinden.gov.mk  Светислав Апостолов
33 Јегуновце www.opstinajegunovce.gov.mk  Нема овластен градежен инспектор
34 Кавадарци www.kavadarci.gov.mk  Лидија Чулева -Костовска
35 Карбинци www.karbinci.gov.mk  Нема овластен градежен инспектор
36 Карпош www.karpos.gov.mk  Данче Поповска
37 Кисела Вода www.kiselavoda.gov.mk  Јасмина Лазаревска Ставровска
38 Кичево www.kicevo.gov.mk  Зоран Никодиноски
39 Конче www.konce.gov.mk  Александра Темова
40 Кочани www.kocani.gov.mk  Огњан Георгиев
41 Кратово www.opstinakratovo.gov.mk  Ванче Алексовски
42 Крива Паланка www.krivapalanka.gov.mk  Александар Ангелов
43 Кривогаштани www.krivogastani.gov.mk  Александра Темова
44 Крушево www.krusevo.mk  Нема овластен градежен инспектор
45 Куманово www.kumanovo.gov.mk  Лидија Трајкова и Татјана Миладиновска
46 Липково www.opstinalipkovo.gov.mk  Феим Селмани
47 Лозово   www.opstinalozovo.gov.mk  НЕМА  мос со Велес
48 Маврово и Ростуше www.mavrovoirostuse.gov.mk  Садредин Р. Елезовски
49 Македонска Каменица   www.makedonskakamenica.gov.mk  Славјанка Јаневска
50 Македонски Брод www.mbrod.gov.mk  Нема мос со Демир Хисар
51 Могила www.mogila.gov.mk  Ангелка Ангеловска
52 Неготино www.negotino.gov.mk  Драган Христов
53 Новаци www.opstinanovaci.gov.mk  НЕМА мос со Могила
54 Ново Село   www.novoselo.gov.mk  Венера Шопова
55 Охрид www.ohrid.gov.mk  Ванчо Маџоски и Слободан Дамјаноски
56 Петровец www.petrovec.gov.mk  НЕМА мос со Гази Баба
57 Пехчево www.pehcevo.gov.mk  Нема овластен градежен инспектор
58 Пласница    НЕМА мос со Кичево
59 Прилеп www.prilep.gov.mk  Нема овластен градежен инспектор
60 Пробиштип www.probistip.gov.mk  Живка Михајлова
61 Радовиш www.radovis.gov.mk  Александра Темова
62 Ранковце www.rankovce.gov.mk  Нема овластен градежен инспектор
63 Ресен www.resen.gov.mk  Ангелка Ангеловска
64 Росоман www.opstinarosoman.gov.mk  НЕМА мос со Кавадарци
65 Сараj www.saraj.gov.mk  Нема овластен градежен инспектор
66 Свети Николе www.svetinikole.gov.mk  Благој Стамболиев
67 Сопиште www.sopiste.gov.mk  Нема овластен градежен инспектор
68 Старо Нагоричане www.staronagoricane.gov.mk  Имер Имери
69 Струга   www.struga.gov.mk  Нема овластен градежен инспектор
70 Струмица www.strumica.gov.mk  Томислав Мазнејков и  Иванка Аџи Скерлева Снежана Орцева
71 Студеничани www.studenicani.gov.mk  Петре Бошкоски
72 Теарце www.tearce.gov.mk  Г¢зим Гниу и Даме Рафајловски
73 Тетово www.tetovo.gov.mk  Олга Влинтоска
74 Центар www.opstinacentar.gov.mk  Беким Кица
75 Центар Жупa www.merkezjupa.gov.mk  Ацо Стојановски
76 Чаир www.cair.gov.mk  Владимир Анастасов
77 Чашка www.caska.gov.mk  НЕМА мос со Велес
78 Чешиново - Облешево www.cesinovo-oblesevo.gov.mk  Васко Филев
79 Чучер Сандево www.cucersandevo.gov.mk  Билјана Финдаковска
80 Штип www.stip.gov.mk  Драган Ќесич
81 Шуто Оризари www.sutoorizari.gov.mk  Томислав Мазнејков и  Иванка Аџи Скерлева Снежана Орцева


ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us