ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМКОРИСНИ ЛИНКОВИ
ПРЕДЛОГ ДО ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ

ПОДНЕСЕТЕ ОНЛАЈН ПРЕДЛОГ ДО ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА
ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Пополнување на формуларот подолу се врши по електронски пат и ќе мора да се пополни со оние податоци што ви е потребно за да се разгледа вашиот предлог.

Државниот инспекторат ви обезбедува доверливост на сите информации и оваа информација ќе биде искористена само за вашиот проблем.
Вашето име:
Вашата е-пошта:

Опишете го вашиот предлог во формата подолу


ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us