ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМКОРИСНИ ЛИНКОВИ
РЕГИСТАР НА ВИДОВИ ИНСПЕКТОРИ

 Градежен Инспектор


Име 
Презиме 
Вид на инспектор
 
Звање
Број на лиценца
 Виолета   Анчевска Ѓорѓиева  Градежен инспектор  Советник инспектор  25161003
 Златко  Каракашоски  Градежен инспектор  Советник инспектор  25162002
 Душан  Јанев  Градежен инспектор  Советник инспектор  25162001
 Зоранчо  Самарџиски  Градежен инспектор  Советник инспектор  25161001

 

 

 

 

 

 

Урбанистички Инспектор

 

 

Име 
Презиме 
Вид на инспектор
Звање
Број на лиценца
 Наташа   Мирошниченко Велјаноска  Урбанистички инспектор Советник инспектор  26161001
 Костел  Шекуткоски  Урбанистички инспектор  Советник инспектор  25161002


ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us