ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМКОРИСНИ ЛИНКОВИ
КОНТАКТИ

 

 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ
 

 

 

 

Телефон: 02 3226 – 183
Факс: 02 3226 – 183 лок.102
Адреса: Ул. Бул: „Гоце Делчев“ бр.18
Е-маил за претставки и контакти: contact@digu.gov.mk

 

Контакт лице за информации од јавен карактер со решение број 09-78/1 од 25.08.2014 година:

Наташа Гребенарова Теофиловска - Раководител на одделение за нормативно правни и општи работи

тел: 023226183 локал: 114

е-маил: natasa.grebenarova@digu.gov.mk

 

 

 

Назначени лица за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите се: 

 

Наташа Гребенарова Теофиловска 

на работно место со звање Раководител на одделение за нормативно правни и општи работи 

контакт на адреса Бул.„Гоце Делчев“ бр. 18 

контакт телефон 02 3226-183 

контакт е-маил адреса natasa.grebenarova@digu.gov.mk

 

 

Светлана Слезенковска

на работно место со звање - Помлад соработник

контакт на адреса Бул.„Гоце Делчев“ бр. 18 

контакт телефон 02 3226-183

Е-маил svetlana.slezenkovska@digu.gov.mk

 ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ
02 3226183
Регистри
За Нас
Јавни набавки
Инспекциски служби
ТЕКОВНИ ИНФОРМАЦИИ / НАСТАНИ
Find us