Соопштенија

Генералното собрание на ECEC

By септември 7, 2017 јуни 3rd, 2020 No Comments

На ден 21.09.2017 година Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Борјанчо Мицевски ќе присуствува на Генералното собрание на Европска Асоцијација на комори или ECEC