Најнови објави

ОБЈАВА бр.01/2022

| Огласи | No Comments
Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам отопчна постапка и направи проценка на три (3)стари и неупотребливи возила, и согласно Проценката V CB/EL 121/21 од 01.03.2022 година извршена од Бирото за…

Јавен Оглас 377/2021

| Огласи | No Comments
Јавен оглас 377/2021 Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 1

| Јавен Повик | No Comments
Извадок од Службен весник бр.111 Превземете ги следните документи: ЈАВЕН ПОВИК инструкции ЈАВЕН ПОВИК