Локман Љимани

Нашата визија

Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам како орган на државната управа надлежен за вршење на инспекциски надзор над спроведување на прописите од областа за која е надлежен (Закон за градење, Закон за просторно и урбанистичко планирање и Закон за инспекциски надзор), цели да стане високо квалитетна институција , која со својата работа ќе придонесе во засилување на инспекцискиот надзор преку засилени надзори и ефикасно спроведување на законите за кои е надлежен.

ПРИЈАВИ НЕПРАВИЛНОСТИ 02 3226183

Најнови објави

Одлука за Интерен оглас број 05/2019

| Одлуки | No Comments
ОДЛУКА ЗА ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 05/2019 за унапредување на административни слушбеници во Државниот Инспекторат за Градежништво и УрбанизамОдлука за Интерен Оглас број 05/2019

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам Оглас бр 05/2019

| Огласи | No Comments
Интерен Оглас број 05/2019 од 10:00 час 13.11.2019 годинаСите информации за огласот можете да ги превземете од линкот подолуИнтерен Оглас број 05/2019 од 13.11.2019

Одлука за интерен оглас број 04/2019

| Одлуки | No Comments
ОДЛУКА ЗА ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 04/2019 за унапредување на административни службеници во Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам на Република Северна Македонија.