Skip to main content
Соопштенија

Решение за именување на нов Директор

By март 8, 2018јуни 3rd, 2020No Comments

Со Решение на Влада на Република Македониј број 24-2374/1 од 20.02.2018 година , за директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, орган во состав на Министерството за транспорт и врски се именува г-дин М-р Боре Еркечов д.г.и, досегашен в.д директор на Инспекторатот.