Skip to main content
Соопштенија

Решение за именување на нов Директор

By ноември 7, 2018јуни 3rd, 2020No Comments

Со Решение на Влада на Република Македонија бр. 24-8230/1 од 22.08.2018 година вршител на должноста Директор на Инспекторат за Градежништво и Урбанизам на Република Македонија се именува г-дин Локман Љимани.