Skip to main content

Иницијативи анонимно

ПОДНЕСЕТЕ ОНЛАЈН ИНИЦИЈАТИВА ДО ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА
ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ

Ако иницијативата ја поднесете анонимно Државниот Инспекторат за Градежништво и Урбанизам нема да биде во можност да ви прати одговор или од вас да побара додатни информации.

Пополнување на формуларот подолу се врши по електронски пат и ќе мора да се пополни со оние податоци што ви е потребно за да се разгледа вашата иницијатива.

Државниот Инспекторат за Градежништво и Урбанизам ви обезбедува доверливост на сите информации и оваа информација ќе биде искористена само за вашиот проблем.

Полињата означени со * се задолжителни

ПријавиПријави анонимно

    Внесете ги податоците за субјектот против кого поднесувате иницијативата

    Локација на субјектот