Лице за известување и сомнежи за измама или корупција согласно Закон за јавна внатрешна финансиска контрлоа

Емре Агаи
Помлад соработник
контакт на адреса Бул.„Гоце Делчев“ бр. 18
контакт телефон 02 3226-183 лок. 104
Е-маил emre.agai@digu.gov.mk