Skip to main content

Прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоци

Упатство за укажувачи

Назначени лица за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите се:

Наташа Гребенарова Теофиловска
Раководител на одделение за нормативно правни и општи работи
контакт на адреса Бул.„Гоце Делчев“ бр. 18
контакт телефон 02 3226-183
контакт е-маил адреса natasa.grebenarova@digu.gov.mk

Светлана Слезенковска
Помлад соработник
контакт на адреса Бул.„Гоце Делчев“ бр. 18
контакт телефон 02 3226-183
Е-маил svetlana.slezenkovska@digu.gov.mk