Линкови

Единиците на локалната самоуправа:

Ред. брОпштинаВеб сајтОвластен Градежен Инспектор
1Аеродромwww.aerodrom.gov.mkБорис Огњановски
2Арачиновоwww.aracinovo.gov.mkНема овластен градежен инспектор
3Беровоwww.berovo.gov.mk Елена Качулачка
4Битолаwww.bitola.gov.mk Марјанчо Јовановски
5Богданциwww.bogdanci.gov.mk Трајко Гогов
6Боговињеwww.bogovinje.gov.mk Фети Абази
7Босиловоwww.opstinabosilovo.gov.mk Нема овластен градежен инспектор
8Брвеницаwww.brvenica.gov.mk Ѓорѓи Божиноски
9Бутелwww.opstinabutel.gov.mk Борче Велков
10Валандовоwww.valandovo.gov.mk Владимир Павловски
11Василевоwww.opstinavasilevo.gov.mk НЕМА, мос СО Ново Село
12Вевчаниwww.vevcani.gov.mk
Наталија Калајџиеска-Лазарова
13Велесwww.veles.gov.mk
Гроздан Стојковски Томислав Босилков
14Виницаwww.opstinavinica.gov.mk Славјанка Јаневска
15Врапчиштеwww.vrapciste.gov.mk Аднан Зибери Реџеп Фетаи
16Гази Бабаwww.gazibaba.gov.mk Нема овластен градежен инспектор
17Гевгелијаwww.gevgelija.gov.mk Лидија Картова
18Ѓорче Петровwww.opstinagpetrov.gov.mk Златко Бојаџиев
19Гостиварwww.gostivar.gov.mk Ваљон Реџепи
20Град Скопјеwww.skopje.gov.mk
21Градскоwww.gradsko.gov.mk
Нема овластен градежен инспектор
22Дебарwww.debar.gov.mk Хана Ализоти
23Дебарцаwww.debrca.gov.mk Нема овластен градежен инспектор
24Делчевоwww.delcevo.gov.mk Лилјана Арнаутовска
25Демир Капијаwww.demirkapija.gov.mk
НЕМА мос со Кавадарци
26Демир Хисарwww.demirhisar.gov.mk Цуцуловска Сузана
27Дојранwww.opstinadojran.gov.mk Корнелија Дуганова
28Долнениwww.opstinadolneni.gov.mk Нема овластен градежен инспектор
29Желиноwww.zelino.gov.mk Жарко Бојаџиевски
30Зелениковоwww.zelenikovo.gov.mk Нема овластен градежен инспектор
31Зрновциwww.zrnovci.gov.mk Владимир Анастасов
32Илинденwww.ilinden.gov.mk Светислав Апостолов
33Јегуновцеwww.opstinajegunovce.gov.mk Нема овластен градежен инспектор
34Кавадарциwww.kavadarci.gov.mk Лидија Чулева -Костовска
35Карбинциwww.karbinci.gov.mk
Нема овластен градежен инспектор
36Карпошwww.karpos.gov.mk Данче Поповска
37Кисела Водаwww.kiselavoda.gov.mk Јасмина Лазаревска Ставровска
38Кичевоwww.kicevo.gov.mk Зоран Никодиноски
39Кончеwww.konce.gov.mk Александра Темова
40Кочаниwww.kocani.gov.mk Огњан Георгиев
41Кратовоwww.opstinakratovo.gov.mk Ванче Алексовски
42Крива Паланкаwww.krivapalanka.gov.mk Александар Ангелов
43Кривогаштаниwww.krivogastani.gov.mk Александра Темова
44Крушевоwww.krusevo.gov.mk Нема овластен градежен инспектор
45Кумановоwww.kumanovo.gov.mk Лидија Трајкова и Татјана Миладиновска
46Липковоwww.opstinalipkovo.gov.mk Феим Селмани
47Лозовоwww.opstinalozovo.gov.mk НЕМА мос со Велес
48Маврово и Ростушеwww.mavrovoirostuse.gov.mk Садредин Р. Елезовски
49Македонска Каменицаwww.makedonskakamenica.gov.mk Славјанка Јаневска
50Македонски Бродwww.mbrod.gov.mk Нема мос со Демир Хисар
51Могилаwww.mogila.gov.mk Ангелка Ангеловска
52Неготиноwww.negotino.gov.mk
Драган Христов
53Новациwww.opstinanovaci.gov.mk
НЕМА мос со Могила
54Ново Селоwww.novoselo.gov.mk Венера Шопова
55Охридwww.ohrid.gov.mk Ванчо Маџоски и Слободан Дамјаноски
56Петровецwww.petrovec.gov.mk НЕМА мос со Гази Баба
57Пехчевоwww.pehcevo.gov.mk
Нема овластен градежен инспектор
58Пласницаwww.plasnica.gov.mk
НЕМА мос со Кичево
59Прилепwww.prilep.gov.mk
Нема овластен градежен инспектор
60Пробиштипwww.probistip.gov.mk
Живка Михајлова
61Радовишwww.radovish.gov.mk
Александра Темова
62Ранковцеwww.rankovce.gov.mk
Нема овластен градежен инспектор
63Ресенwww.resen.gov.mk Ангелка Ангеловска
64Росоманwww.opstinarosoman.gov.mk НЕМА мос со Кавадарци
65Сараjwww.saraj.gov.mk Нема овластен градежен инспектор
66Свети Николеwww.svetinikole.gov.mk Благој Стамболиев
67Сопиштеwww.opstinasopiste.gov.mk
Нема овластен градежен инспектор
68Старо Нагоричанеwww.staronagoricane.gov.mk
Имер Имери
69Стругаwww.staronagoricane.gov.mk Нема овластен градежен инспектор
70Струмицаwww.strumica.gov.mk
Томислав Мазнејков и Иванка Аџи Скерлева Снежана Орцева
71Студеничаниwww.studenicani.gov.mk
Петре Бошкоски
72Теарцеwww.tearce.gov.mk
Г¢зим Гниу и Даме Рафајловски
73Тетовоwww.tetovo.gov.mk
Олга Влинтоска
74Центарwww.opstinacentar.gov.mk
Беким Кица
75Центар Жупawww.centarzupa.gov.mk
Ацо Стојановски
76Чаирwww.cair.gov.mk
Владимир Анастасов
77Чашкаwww.caska.gov.mk НЕМА мос со Велес
78Чешиново – Облешевоwww.cesinovo-oblesevo.gov.mk
Васко Филев
79Чучер Сандевоwww.cucersandevo.gov.mk Билјана Финдаковска
80Штипwww.stip.gov.mk
Драган Ќесич
81Шуто Оризариwww.sutoorizari.gov.mk
Томислав Мазнејков и Иванка Аџи Скерлева Снежана Орцева