Огласи

ОБЈАВА бр.01/2022

By мај 13, 2022 No Comments

Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам отопчна постапка и направи проценка на три (3)стари и неупотребливи возила, и согласно Проценката V CB/EL 121/21 од 01.03.2022 година извршена од Бирото за судски вештачења.

Преземете оглас