Skip to main content

Одделение за финансиски прашања

Ирина Тодевска
Самостоен референт – Благајник
Тел: 023226-183 лок. 103
irina.todevska@digu.gov.mk

Бујар Муча
Соработник
тел: 023226183 лок 103
bujar.muca@digu.gov.mk