Skip to main content

Одделение за јавни набавки и комуникациска технологија

Листа на вработени во одделението за јавни набавки и комуникациска технологија

Цветанка Стефановска
Виш референт
Тел: 023226-183 лок. 105
cvetanka.stefanovska@digu.gov.mk

Ајдин Амети
Помлад соработник
Тел: 023226-183

Нусрет Сејфулаи
Помлад соработник преведувач – Албански јазик
Тел: 023226-183
nusret.sejfullai@digu.gov.mk