Соопштенија

Средба со Претседател на Комора на Овластени Инженери

By септември 7, 2017 јуни 3rd, 2020 No Comments

Во четврток на 07.09.2017 год. Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам (ДИГУ) оставри средба со Претседателот на Комората на овластени архитекти и овластени инжинери проф.д-р Миле Димитровски. На средбата покрај првичното запознавање и изразената желба за соработка се разговараше околу можноста за вклучување на претставници на Комората во процесот на носење на нов Закон за градење и нов Закон за просторно и урбанистичко планирање. При тоа беше договорено  инспекторатот да земе учествона претстојната средба на Генералното собрание на Европската асоцијација на комори (ECEC) која ќе се одржи на 21.09.2017 год. во Скопје.