Skip to main content
Соопштенија

Средба со Претседател на Комора на Овластени Инженери

By септември 7, 2017јуни 3rd, 2020No Comments

Во четврток на 07.09.2017 год. Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам (ДИГУ) оставри средба со Претседателот на Комората на овластени архитекти и овластени инжинери проф.д-р Миле Димитровски. На средбата покрај првичното запознавање и изразената желба за соработка се разговараше околу можноста за вклучување на претставници на Комората во процесот на носење на нов Закон за градење и нов Закон за просторно и урбанистичко планирање. При тоа беше договорено  инспекторатот да земе учествона претстојната средба на Генералното собрание на Европската асоцијација на комори (ECEC) која ќе се одржи на 21.09.2017 год. во Скопје.