Skip to main content
Соопштенија

Именување на нов в.д Директор

By февруари 5, 2018јуни 3rd, 2020No Comments

Со Решение на Влада на Република Македонија бр. 24-372/1 од 04.01.2018 година вршител на должноста Директор на Инспекторат за Градежништво и Урбанизам на Република Македонија се именува г-дин М-р Боре Еркечов дги.